Użytkownik wybiera, kiedy i jak zapłaci

Inaczej niż w przypadku poleceń zapłaty i zleceń stałych, użytkownik opłaca rachunki w wybranym momencie. W zależności od wdrożenia, może zaplanować płatność lub ustawić automatyczne płatności dla wybranych usługodawców.