Przypomnienia: koniec z zaległymi płatnościami

Użytkownik otrzymuje powiadomienia o nowych rachunkach mailowo, za pomocą wiadomości SMS lub powiadomień z aplikacji. Dajemy znać blisko terminu płatności i przypominamy o zaległych fakturach po jego upływie.