Polityka Prywatności w procesie rekrutacji

KTO PRZETWARZA DANE O MNIE?

Administratorem Twoich danych jest:

BillTech Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681407, NIP 701-069-82-24.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Dane, które przetwarzamy, to:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny;
 • telefon kontaktowy;
 • ukończone szkoły;
 • doświadczenie zawodowe;
 • informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych;
 • numer PESEL / NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • informacje dodatkowe, które zawarłeś/aś w aplikacji.

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ INFORMACJE O MOIM DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU?

Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia/dopasowania Twoich umiejętności/doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ DANE SĄ PRZETWARZANE?

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniłeś/uzupełniłaś podczas aplikowania do nas.

DO KOGO MOJE DANE SĄ PRZESYŁANE, KOMU UDOSTĘPNIANE?

Dane, o których mówimy, udostępniamy wyłącznie odpowiednio upoważnionym pracownikom lub współpracownikom BillTech Group Sp. z o.o., doradcom lub audytorom – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

Dane osobowe udostępnione na potrzeby danej rekrutacji są przechowywane są przez okres 3 miesięcy. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach okres przechowywania danych wynosi 12 miesięcy.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami poprzez adres mailowy wskazany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procesu rekrutacji.

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIAĆ DANE?

Nie musisz udostępniać danych – wówczas jednak nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału w otwartym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BillTech Group Sp. z o.o. (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, w formularzu aplikacyjnym proszę zaznaczyć następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BillTech Group Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji.”.

JAK MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy: [email protected]