Klauzula informacyjna RODO

BillTech Group sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informują Panią / Pana, iż:

  1. podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi opłacania rachunków poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem www.billtech.pl,
  2. posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z tre-ścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-nia dyrektywy 85/46/WE,
  4. odbiorcą Pani / Pana danych jest dostawca usługi płatności online Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług opłacania rachunków poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem www.billtech.pl oraz przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następu-jącego po roku obrotowym, w którym zakończy Pani / Pan korzystanie z platformy www.billtech.pl,
  6. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE.